Издатели

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор
проф. дфн Анна Чолева-Димитрова (Институт за български език, Българска академия на науките)

Зам.-главен редактор
проф. дфн Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език, Българска академия на науките)

Членове
доц. д-р Ана Кочева-Лефеджиева (Институт за български език, Българска академия на науките)
проф. д-р Васил Анастасов (Университет „Фатих“, Истанбул)

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Албена Мирчева (Софийски университет, София)

Борис Парашкевов (Софийски университет, София)

Боряна Велчева (Институт за балканиастика с Център по тракология, София)

Васил Райнов (Институт за български език, София)

Корина Лешбер (Институт за лингвистични и интеркултурни изследвания, Берлин)

Манфред Трумер (Карл-Францен университет, Грац)

Мари Врина-Николов (Национален институт за източни езици и култури, Париж)

Мариус Сала (Университет Букурещ, Букурещ)

Оливиу Фелекан (Технически университет, Клуж-Напока, Северен университетски център, Байа Маре)

Светлана Янакиева (Институт за балканистика с Център по тракология, София)

Хелмут Шалер (Филип университет, Марбург)

 

РЕДАКЦИОНЕН СЕКРЕТАР

гл. асистент д-р Мая Влахова-Ангелова (Институт за български език, Българска академия на науките)

 

ИЗДАТЕЛСТВО

Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин", БАН

Изработка на уеб сайта и оптимизация: Strangers Studio