Новини


   От началото на 2019 г. сп. „Балканско езикознание“ е официално одобрено за индексиране
и рефериране в база данни SCOPUS. Очаквайте скоро първия брой от том 68 (2019 г.) на сп.
„Балканско езикознание“ в базата данни.

Изработка на уеб сайта и оптимизация: Strangers Studio