Новини

Покана за юбилеен брой!!!

През 2022 г. Институтът за български език ще отпразнува 80 години от своето създаване. Редакционната колегия на сп. „Балканско езикознание“ планира да отбележи тази годишнина със специален юбилеен том. LXI том на сп. „Балканско езикознание“ ще бъде посветен на 80-та годишнина от основаването на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Предвижда се и двете книжки през 2022 г. да излязат под надслов „Българският език и останалите балкански езици“. Редакцията на сп. „Балканско езикознание“ кани изследователи от България и от целия свят да участват със своите най-нови изследвания в областта на граматиката, историята на езика, етимологията, диалектологията, ономастиката и други клонове на езикознанието.

Институтът за български език винаги е бил и продължава и до днес да бъде водещ научен център за разработки в областта не само на българския език, но и на балканското езикознание. Тук се полагат особени грижи да се поддържат контактите с чуждестранните българисти, а и с българската научна диаспора. Тези връзки са особено ценни не само за обмена на знания и достъпа до най-новите научни резултати, но и за популяризиране на българското нематериално културно наследство, които са всъщност едни от основните приоритети и на националната научна стратегия. Сп. „Балканско езикознание“, като едно от най-авторитетните лингвистични издания у нас, ще даде възможност да се публикуват и популяризират оригинални научни разработки на млади и на утвърдени изследователи, посветили се на българския език или на неговото взаимодействие с другите балкански езици в историческа или съвременна перспектива.

Краен срок за подаване на материали за: кн. 1, том 61 (2022) - 15 март 2022 г.; за кн. 2, том 61 (2022) - 31 август 2022 г. 

///

  • Първа книжка от том LX (2021 г.) на сп. „Балканско езикознание“ излезе от печат. Броят е посеветен на 100-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Заимов, дългогодишен член на редакционната колегия на списанието и изтъкнат български езиковед. Можете да намерите съдържанието на специалния брой на сайта на списанието. 
  • Втора книжка (2020 г.) на сп. „Балканско езикознание“ излезе от печат. Можете да намерите съдържанието на броя публикувано на сайта на списанието. 

 

  • Първа книжка (2020 г.) на сп. „Балканско езикознание“ e посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Иван Дуриданов, който е дългогодишен главен редактор на списанието в периода 1987 – 2004 г. Можете да намерите съдържанието на броя публикувано на сайта на списанието. 

///


   

  • През 2019 г. том LVIII, кн. 1 и кн. 2 на сп. „Балканско езикознание“ се посвещават на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките.

 ///

  • От началото на 2019 г. сп. „Балканско езикознание“ е официално одобрено за индексиране и рефериране в база данни SCOPUS. 
Изработка на уеб сайта и оптимизация: Strangers Studio