Новини

ПОКАНА за тематичен брой 

През 2019 г. Българската академия на науките ще чества 150-тата годишнина от основаването си. Редакционната колегия на сп. „Балканско езикознание“ планира да отбележи предстоящия юбилей с тематичен брой под надслов „Българският език в исторически и съвременни граници“.

Предвижда се в книжката освен материали, свързани с  утвърдената, традиционна тематика,  да бъдат публикувани и трудове, посветени на българския език както у нас, така и на различни места по света (включително и в историческите български диаспори). Целта е да бъде поставен акцент върху редица проблеми, свързани с развитието на българския език днес, породени от съвременната езикова ситуация. Приканваме за участие както вече изявени автори, така и млади учени, които да публикуват резултатите от последните си проучвания. Всички материали ще преминат през процес на анонимно рецензиране, преди да бъдат приети за печат.

 

Очакваме материали за специалния брой на сп. „Балканско езикознание“ на френски, немски, английски или руски език. Ръкописите трябва да бъдат предоставени в електронен вариант, запазени като *.docx (.doc) и *.pdf, и изпратени на имейл адреса на списанието.

 

 

Краен срок за представяне на статиите – 31 март 2019 г.

 

Изработка на уеб сайта и оптимизация: Strangers Studio