Заглавна


Институтът за български език (ИБЕ) е един от най-старите институти на Българската академия на науките, от 2004 г. носи името „Професор Любомир Андрейчин”.

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” е научен център за изследване и описание на българския език – на неговото съвременно състояние, на историята му, на диалектното многообразие в него и на връзката му с другите езици.

Мисията на Института за български език са фундаменталните, научно-приложни и експертни изследвания на българския език и определянето на националната езикова политика. Публикуваните от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” речници и граматики имат характер на официални нормативни документи.

Институтът отстоява интересите на Република България по въпросите на езиковата равнопоставеност и националната идентичност.

Приоритетните области в научните изследвания на Института за български език са:

Институтът за български език извършва различни услуги за целите на институции и граждани.

Днес, 72 г. след своето основаване Институтът за български език се състои от 10 научни секции и библиотека.

Ново:
Карта на диалектната делитба на българския език